Arbetsrätt

Våra advokater sköter era arbetsrättsliga uppdrag genom konsultation och vid tvister. Vi rådger gärna i förväg så att stridigheter kan undvikas. Om ärendet redan blivit stridigt sköter våra advokater t.ex. ersättningsyrkanden i domstol till exempel vid olaglig uppsägning eller hävning.

Arbetsrätt

  • arbetsavtal
  • förfaranden avseende upphävande och uppsägning av arbetsförhållanden
  • överlåtelse av rörelse och samarbetsförhandlingar
  • konkurrensförbud och utövande av konkurrerande verksamhet
  • diskrimineringsärenden

 

- + 358 (0)2 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Slottsgatan 16, 20100 Åbo

Partner / Kontakt person

Kontaktformulär

 

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab är beläget på en central plats i centrum av Åbo vid Slottsgatan 16 (i Turun Kansallinen Kirjakauppas hus).