Bostads- och fastighetsköp -och försäljning

Att köpa en bostad är ofta en av livets mest betydande införskaffningar. Vid köp av bostad, fastighet eller fritidsfastighet skall man vara speciellt noggrann med att alla lagenliga skyldigheter uppfylls såväl av säljaren som av köparen. Våra advokater sköter om förhandlingar och meningsskiljaktigheter angående bostads- och fastighetsköp, byggande och renoveringar. Om inte parterna genom förhandlingar uppnår förlikning om prisnedsättning eller hävning förs ärendet vid behov till domstolens prövning.

Bostads- och fastighetsköp samt försäljning, fast egendom

  • köpebrev för fastigheter och bostadsaktier
  • yrkanden på hävning och prisnedsättning
  • bygg- och entreprenadstrider
  • bostadsaktiebolagasrättsliga ärenden
  • hyresrättsärenden
  • lagfarter och inteckningar

 

- + 358 (0)2 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Slottsgatan 16, 20100 Åbo

Partner / Kontakt person

Kontaktformulär

 

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab är beläget på en central plats i centrum av Åbo vid Slottsgatan 16 (i Turun Kansallinen Kirjakauppas hus).