Brottmålsärenden

Vare sig du är målsägande eller svarande i en brottmålsprocess ser vi till att ditt rättsskydd förverkligas. Till advokatens yrkeskunnighet hör att yrka på en rättvis ersättning åt brottsoffret för den skada han/hon lidit och å andra sidan se till att svaranden inte blir oskyldigt dömd eller att han/hon inte får ett för strängt straff för gärningen. Våra advokater sköter straffrättsliga uppdrag i alla rättsinstanser och biträder målsäganden i förundersökningen samt brottsmisstänkta i förundersökningen och häktningshandläggningar.

Brottmål

  • biträdande av målsägande i förundersökningen och i domstol
  • biträdande av svaranden

 

- + 358 (0)2 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Slottsgatan 16, 20100 Åbo

Partner / Kontakt person

Kontaktformulär

 

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab är beläget på en central plats i centrum av Åbo vid Slottsgatan 16 (i Turun Kansallinen Kirjakauppas hus).