Perhe- ja perintöoikeus

Toimistomme asianajajat hoitavat säännöllisesti perintäoikeus toitä, kuten mm.perunkirjoituksia ja perinnönjakoja sekä laativat testamentteja ja tekevät muita jäämistöoikeudellisia selvitystöitä. Toimeksiantoihin kuuluu usein myös verosuunnittelu. He avustavat myös riitaisissa perinnönjakoasioissa. Jäämistöoikeudelliset toimeksiannot muodostavat merkittävän osan asianajajiemme työstä.   

Yhteiselämän päättämistä koskevissa riidoissa on tärkeintä turvautua hyvän asianajajan puoleen ajoissa. Asianajajamme pyrkivät ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun, koska se on nopeinta ja halvinta, mutta mikäli se ei ole mahdollista, haemme osituksen toimittamiseksi pesänjakajan ja avustamme pesänjakokokouksissa omaisuuden jakamista koskevien vaatimusten esittämisessä. Mikäli osituksen lopputulos ei ole kohtuullinen tai lainmukainen, hoidamme osituksen moiteoikeudenkäynnin. Luonnollisesti laadimme myös avioehtosopimuksia avioeron varalta.   

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyviä erimielisyyksiä ei aina voi välttää. Tällöin on tärkeää, että vierellänne on oikeusprosessit ja käytännöt tunteva asianajaja joka huolehtii siitä, että sekä lapsen että sinun oikeutesi toteutuvat. 

Perhe- ja perintöoikeus

  • perunkirjoitukset
  • perinnönjaot
  • testamentit
  • testamentin moitekanteet
  • lahjakirjat                          
  • avioehtosopimukset
  • yhteiselämän päättäminen ja avioero
  • omaisuuden ositus ja erottelu
  • lasten huolto, asuminen ja tapaamisoikeus
  • elatusapuasiat

- 02 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Linnankatu 16, 20100 Turku

Osakas/Yhteyshenkilö

Yhteydenottolomake

 

Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy sijaitsee keskeisellä paikalla Turun keskustassa, osoitteessa Linnankatu 16 (Turun Kansallisen Kirjakaupan talo).