Skadeståndsrätt

Vid skadefall ser våra advokater till att ansvarsfrågorna utreds och att den skadelidande erhåller en rättvis ersättning. Våra advokater förhandlar med den ersättningsskyldiga och med försäkringsbolag för att undvika tvister, men sköter även vid behov skadeståndsrättsliga rättegångar.

Skadeståndsrätt

  • sak- och personskador
  • patientskador
  • ansvarsskador

 

- + 358 (0)2 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Slottsgatan 16, 20100 Åbo

Partner / Kontakt person

Kontaktformulär

 

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab är beläget på en central plats i centrum av Åbo vid Slottsgatan 16 (i Turun Kansallinen Kirjakauppas hus).