Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit

Asianajajan ammatillisia perusedellytyksiä on osata selvittää, mitä riita pohjimmiltaan koskee ja mitä vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi on olemassa. Sopimusneuvottelut ovat aina ensisijainen vaihtoehto, jos toisena vaihtoehtona on asiasta riiteleminen oikeudessa. Asianajajamme ovat kokeneita neuvottelijoita riitojen sovittelemisessa, erilaisten sopimusten laatimisessa ja sopimusten täytäntöönpanossa. Jos sovintoratkaisua ei kuitenkaan saavuteta, ratkaistaan erimielisyydet oikeusprosessissa. Asianajajillamme on vuosikymmenien kokemus ja tietotaito erilaisten oikeusprosessien hoitamisesta kaikissa oikeusasteissa käsittäen myös hallinto- ja erityistuomioistuimet sekä välimiesmenettelyt. Asianajajamme hoitavat sopimusneuvotteluja ja oikeudenkäyntejä Turussa, muualla Suomessa ja tarvittaessa ulkomailla. 

Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit

  • sopimukset ja sopimusneuvottelut
  • oikeudenkäynnit riita-asioissa
  • hakemusasiat
  • sovittelut ja sovintomenettelyt
  • saatavien perintä
  • rikosoikeudelliset asiat

- 02 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Linnankatu 16, 20100 Turku

Osakas/Yhteyshenkilö

Yhteydenottolomake

 

Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy sijaitsee keskeisellä paikalla Turun keskustassa, osoitteessa Linnankatu 16 (Turun Kansallisen Kirjakaupan talo).