Asianajotoimisto Turku - Pontus Lindberg & Co Oy

Pontus Lindberg & Co Oy on turkulainen asianajotoimisto, jonka toiminnan painopiste on liike- ja perhejuridiikassa. Juridisen asiantuntemuksen lisäksi asianajotoimistollamme on vahva osaaminen liiketaloudesta, minkä ansiosta asianajajamme kykenevät toimimaan luotettavana kumppaninanne kaikissa liiketoimintanne vaiheissa.

Tyypillisiä asianajotoimeksiantojamme ovat sopimusoikeudelliset asiat, kuten neuvottelut, sopimusten, kauppakirjojen ym. laadinta, riitautettujen saatavien perintä, yhtiömuodon muutokset, työsuhdeasiat sekä vahingonkorvausasiat.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Turku palvelee

Pontus Lindberg & Co Oy tarjoaa myös yksityishenkilöille kaikki tarvittavat juridiset palvelut ja konsultaatiot perhe-, perintö- ja varallisuusoikeuden alalta. Palvelemme asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Toimipaikkamme on Turku.

Asianajajamme hoitavat tarvittavat selvitystyöt, asiakirjojen laatimiset, sopimusneuvottelut, testamentit, perinnönjaot, oikeudenkäynnit, avioerot, ositukset ym. sisältäen kaiken sen, mitä toimeksiantonne kokonaisvaltainen ja menestyksekäs hoitaminen edellyttää.

Suomen Asianajajaliiton jäsen

Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä lakimies, jolla on riittävä alan työkokemus, joka on suorittanut lailla säädetyn asianajajatutkinnon ja joka on asianajajista annetun lain ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen perusteella sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan ammattia. Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy:llä on asiakasta suojaava pakollinen vastuuvakuutus. Toimialuetta ovat Turku ja lähialueet.

Palvelujen hinnoittelun periaatteita

Turun alueella ja myös muulla toimiva asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy noudattaa veloitusperusteissaan Suomen Asianajajaliiton yleisiä palkkioperusteita, joiden mukaan asianajajan palkkio määräytyy antamanne tehtävän vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.

Selvitämme kaikissa tapauksissa sen, oletteko oikeutettu vakuutusyhtiön myöntämään oikeusturvaetuuteen, jolloin oikeusturvavakuutuksen perusteella voidaan korvata omavastuun ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista. Mikäli oikeusturvaetuutta ei ole mahdollista saada, tarkistamme sen, oletteko mahdollisesti oikeutettu valtion kokonaan tai osittain korvaamaan oikeusapuun.

Ota yhteyttä


Asianajopalvelut yksityishenkilöille:

Työoikeus

 • työsopimukset
 • työsuhteen päättämismenettelyt
 • liikkeenluovutus ja yt-neuvottelut       
 • kilpailukielto ja kilpaileva toiminta
 • yhdenvertaisuus

Lue lisää »

Vahingonkorvaus

 • omaisuus- ja henkilövahingot
 • potilasvahingot
 • vastuuvahingot

Lue lisää »

 

Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit

 • sopimukset ja sopimusneuvottelut
 • oikeudenkäynnit riita-asioissa
 • hakemusasiat
 • sovittelut ja sovintomenettelyt
 • saatavien perintä
 • rikosoikeudelliset asiat

Lue lisää »

Asunto- ja kiinteistökaupat, kiinteä omaisuus

 • kiinteistön ja asunto-osakkeen kauppakirjat
 • kaupan purku ja hinnanalennusvaatimukset
 • rakennus- ja urakkariidat
 • asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • vuokraoikeus
 • lainhuudot ja kiinnitykset

Lue lisää »

 

Rikosasiat 

 • asianomistajan avustaminen esitutkinnassa ja oikeudessa
 • vastaajan avustaminen

Lue lisää »

 

Perhe- ja perintöoikeus

 • perunkirjoitukset
 • perinnönjaot
 • testamentit
 • testamentin moitekanteet
 • lahjakirjat                          
 • avioehtosopimukset
 • yhteiselämän päättäminen ja avioero
 • omaisuuden ositus ja erottelu
 • lasten huolto, asuminen ja tapaamisoikeus
 • elatusapuasiat

Lue lisää »

  


Asianajotoimisto Turku yritysten lakiasioihin:

Yhtiöoikeudelliset asiat, kuten

 • yhtiön tai yrityksen perustamiset
 • yhtiömuodon muutokset
 • liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • sopimusriidat
 • vahingonkorvausasiat
 • yrityksen työsuhdeasiat
 • verotusasiat
 • konkurssimenettelyt, yrityssaneeraukset ja yhtiön purkamiset
 • merioikeus

Lue lisää » 

Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit, kuten

 • sopimukset ja sopimusneuvottelut
 • riita-asioiden oikeudenkäynnit
 • kotimaiset ja kansainväliset välimiesmenettelyt
 • sovittelut ja sovintomenettelyt
 • saatavien perintä
 • talousrikokset

Lue lisää »

Asianajotoimisto Turku - Ota meihin yhteyttä!

Asianajotoimisto Turku Pontus Lindberg & Co Oy palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita laajasti ja kokeneesti. Autamme teitä mielellämme. Ota rohkeasti yhteyttä ja tiedustele lisää! Tutustu myös sivuumme asianajaja Turku eller tjänster på svenska advokatbyrå.

- 02 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Linnankatu 16, 20100 Turku

Osakas/Yhteyshenkilö

Yhteydenottolomake

 

Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy sijaitsee keskeisellä paikalla Turun keskustassa, osoitteessa Linnankatu 16 (Turun Kansallisen Kirjakaupan talo).