Ammattitaitoinen ja kokenut kumppani yritysten ja yksityishenkilöiden kaikissa lakiasioissa
Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Turku – Pontus Lindberg & Co Oy

Asianajotoimisto Turussa toimii ammattimaisesti ja ihmisläheisesti. Pontus Lindberg & Co Oy:n toiminnan painopiste on liike- ja perhejuridiikassa. Juridisen asiantuntemuksen lisäksi asianajotoimistollamme on vahva osaaminen liiketaloudesta, minkä ansiosta asianajajamme kykenevät toimimaan luotettavana kumppaninanne kaikissa liiketoimintanne vaiheissa.

Tyypillisiä asianajotoimeksiantojamme ovat sopimusoikeudelliset asiat, kuten neuvottelut, sopimusten, kauppakirjojen ym. laadinta, riitautettujen saatavien perintä, yhtiömuodon muutokset, työsuhdeasiat sekä vahingonkorvausasiat. Asianajotoimisto Turussa palvelee asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Asianajopalvelut yksityishenkilöille

Työoikeus

 • työsopimukset
 • työsuhteen päättämismenettelyt
 • liikkeenluovutus ja yt-neuvottelut
 • kilpailukielto ja kilpaileva toiminta
 • yhdenvertaisuus.

Vahingonkorvaus

 • omaisuus- ja henkilövahingot
 • potilasvahingot
 • vastuuvahingot

Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit

 • sopimukset ja sopimusneuvottelut
 • oikeudenkäynnit riita-asioissa
 • hakemusasiat
 • sovittelut ja sovintomenettelyt
 • saatavien perintä
 • rikosoikeudelliset asiat

Asunto- ja kiinteistökaupat, kiinteä omaisuus

 • kiinteistön ja asunto-osakkeen kauppakirjat
 • kaupan purku ja hinnanalennusvaatimukset
 • rakennus- ja urakkariidat
 • asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • vuokraoikeus
 • lainhuudot ja kiinnitykset

Rikosasiat

 • asianomistajan avustaminen esitutkinnassa ja oikeudessa
 • vastaajan avustaminen

Perhe- ja perintöoikeus

 • perunkirjoitukset
 • perinnönjaot
 • testamentit
 • testamentin moitekanteet
 • lahjakirjat
 • avioehtosopimukset
 • yhteiselämän päättäminen ja avioero
 • omaisuuden ositus ja erottelu

Autamme yritysten lakiasioissa

Yhtiöoikeudelliset asiat

 • yhtiön tai yrityksen perustamiset
 • yhtiömuodon muutokset
 • liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • sopimusriidat
 • vahingonkorvausasiat
 • yrityksen työsuhdeasiat
 • verotusasiat
 • konkurssimenettelyt, yrityssaneeraukset ja yhtiön purkamiset
 • merioikeus

Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit

 • sopimukset ja sopimusneuvottelut
 • riita-asioiden oikeudenkäynnit
 • kotimaiset ja kansainväliset välimiesmenettelyt
 • sovittelut ja sovintomenettelyt
 • saatavien perintä
 • talousrikokset

Kansainväliset asiat

Toimistomme on LEInternational -nimisen kansainvälisen asianajoyhtymän jäsen vuodesta 1997 lähtien. LEInternationalin jäseninä on itsenäisiä asianajotoimistoja pääasiallisesti Euroopasta, mutta myös muualta maailmasta, joiden palveluksessa on noin 900 asianajajaa. Tarjoamme laadukkaat asianajopalvelut yrityksille, ja moni toimistomme asiakkaista harjoittaa kansainvälistä kauppaa.

Asianajotoimisto Turku – Palvelemme myös muualla Suomessa

Pontus Lindberg & Co Oy tarjoaa myös yksityishenkilöille kaikki tarvittavat juridiset palvelut ja konsultaatiot perhe-, perintö- ja varallisuusoikeuden alalta. Asianajotoimistomme Turussa palvelee asiakkaita ympäri Suomen!

Asianajajamme hoitavat tarvittavat selvitystyöt, asiakirjojen laatimiset, sopimusneuvottelut, testamentit, perinnönjaot, oikeudenkäynnit, avioerot, ositukset ym. sisältäen kaiken sen, mitä toimeksiantonne kokonaisvaltainen ja menestyksekäs hoitaminen edellyttää.

Suomen Asianajajaliiton jäsen

Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä lakimies, jolla on riittävä alan työkokemus, joka on suorittanut lailla säädetyn asianajajatutkinnon ja joka on asianajajista annetun lain ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen perusteella sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan ammattia. Asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy:llä on asiakasta suojaava pakollinen vastuuvakuutus. Asianajotoimisto Turussa palvelee turkulaisia ja lähialueiden asukkaita, mutta pystymme auttamaan asiakkaita kaikkialla Suomessa.

Palvelujen hinnoittelun periaatteita

Turun alueella ja myös muulla toimiva asianajotoimisto Pontus Lindberg & Co Oy noudattaa veloitusperusteissaan Suomen Asianajajaliiton yleisiä palkkioperusteita, joiden mukaan asianajajan palkkio määräytyy antamanne tehtävän vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.

Selvitämme kaikissa tapauksissa sen, oletteko oikeutettu vakuutusyhtiön myöntämään oikeusturvaetuuteen, jolloin oikeusturvavakuutuksen perusteella voidaan korvata omavastuun ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista. Mikäli oikeusturvaetuutta ei ole mahdollista saada, tarkistamme sen, oletteko mahdollisesti oikeutettu valtion kokonaan tai osittain korvaamaan oikeusapuun.

Asianajotoimisto Turku – Ota meihin yhteyttä!

Asianajotoimisto Turun alueella on valmis auttamaan! Pontus Lindberg & Co Oy palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita laajasti ja kokeneesti. Asianajotoimistomme palvelee myös koko Suomen alueella. Autamme teitä mielellämme. Ota rohkeasti yhteyttä ja tiedustele lisää! Tutustu myös sivuumme palvelut yrityksille.

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Ota yhteyttä