Ammattitaitoinen ja kokenut kumppani yritysten ja yksityishenkilöiden kaikissa lakiasioissa
Ota yhteyttä

Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit yksityisille

Asianajajan ammatillisia perusedellytyksiä on osata selvittää, mitä riita pohjimmiltaan koskee ja mitä vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi on olemassa. Sopimusneuvottelut ovat aina ensisijainen vaihtoehto, jos toisena vaihtoehtona on asiasta riiteleminen oikeudessa.

Asianajajamme ovat kokeneita neuvottelijoita riitojen sovittelemisessa, erilaisten sopimusten laatimisessa ja sopimusten täytäntöönpanossa. Jos sovintoratkaisua ei kuitenkaan saavuteta, ratkaistaan erimielisyydet oikeusprosessissa.

Meillä on vuosikymmenien kokemus ja tietotaito erilaisten oikeusprosessien hoitamisesta kaikissa oikeusasteissa käsittäen myös hallinto- ja erityistuomioistuimet sekä välimiesmenettelyt. Asianajotoimisto Pontus Lindberg hoitaa kokeneesti sopimusneuvotteluja ja oikeudenkäyntejä Turussa, muualla Suomessa ja tarvittaessa ulkomailla. 

Sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit

  • sopimukset ja sopimusneuvottelut
  • oikeudenkäynnit riita-asioissa
  • hakemusasiat
  • sovittelut ja sovintomenettelyt
  • saatavien perintä
  • rikosoikeudelliset asiat

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Ota yhteyttä