Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.
Kontakta oss

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab – Tjänster för både företag och privatpersoner

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab fokuserar på affärs- och familjerätt. Utöver det juridiska kunnandet är vår advokatbyrå insatt i företagsekonomiska frågor, varvid det är möjligt för våra advokater att agera som tillförlitliga kumpaner i alla era företagsjuridiska ärenden. Typiska uppdrag för företag är t.ex. olika avtalsrättsliga frågor, indrivning av stridiga fordringar, upprättandet av avtal, köpebrev och andra dokument, ändring av bolagsform, arbetsavtalsärenden samt skadeståndsärenden.

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab erbjuder även Dig som privatperson alla de juridiska tjänster och den konsultation Du behöver. Våra advokater sköter om utredningar, upprättandet av dokument, avtalsförhandlingar, testamenten, arvskiften och -tvister, rättegångar, äktenskapsskillnader, avvittringar m.m. innefattande allt det som en framgångsrik skötsel av Ditt ärende i sin helhet förutsätter.

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab är medlem av Finlands Advokatförbund

Endast en sådan jurist kan godkännas som medlem i Advokatförbundet som har avlagt en i lagen föreskriven advokatexamen och som enligt advokatlagen, Finlands Advokatförbunds regler samt beträffande personliga egenskaper är lämplig att utöva advokatverksamhet. Advokatens verksamhet övervakas av Finlands Advokatförbund. Vår advokatbyrå har även en obligatorisk ansvarsförsäkring som skyddar klienten.

I vår debitering följer vi Finlands Advokatförbunds allmänna arvodesgrunder, enligt vilka advokatbyråns arvode bestäms enligt arbetsmängden och uppdragets art. Vi utreder om ni är berättigad till en av ert försäkringsbolag beviljad rättskyddsförmån som möjliggör att de advokatkostnader som överstiger självriskandelen ersätts av ert försäkringsbolag.

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab – kontakta oss!

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss