Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Avtalsförhandlingar och rättegångar för enskilda personer

Till advokatens grundläggande yrkesförutsättningar hör att kunna reda ut vad tvisten egentligen handlar om och vad det finns för alternativ att lösa den. Avtalsförhandlingar prioriteras alltid om det andra alternativet är en tvist i domstol.

Våra advokater är erfarna förhandlare avseende förlikning av tvister, uppgörande av avtal och verkställigheten av dessa. Om en förlikning inte uppnås, löses meningsskiljaktigheterna oftast i en rättegång. Våra advokater har en lång erfarenhet och sakkunskap av att sköta olika rättsliga processer i alla domstolsinstanser omfattande även förvaltnings- och specialdomstolar. Våra advokater sköter om avtalsförhandlingar och rättegångar i Åbo och Åboregionen, övriga Finland och vid behov även utomlands.

Avtalsförhandlingar och rättegångar

  • avtal och avtalsförhandlingar
  • rättegångar i tvistemål
  • ansökningsärenden
  • medling och förlikningsförfaranden
  • indrivning av fordringar
  • brottmålsrättegångar

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss