Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Arbetsrätt

Våra advokater sköter era arbetsrättsliga uppdrag genom konsultation och vid tvister.

Vi rådger gärna i förväg så att stridigheter kan undvikas. Om ärendet redan blivit stridigt sköter våra advokater t.ex. ersättningsyrkanden i domstol till exempel vid olaglig uppsägning eller hävning.

Arbetsrätt

  • arbetsavtal
  • förfaranden avseende upphävande och uppsägning av arbetsförhållanden
  • överlåtelse av rörelse och samarbetsförhandlingar
  • konkurrensförbud och utövande av konkurrerande verksamhet
  • diskrimineringsärenden

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss