Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Skadeståndsrätt

Vid skadefall ser våra advokater till att ansvarsfrågorna utreds och att den skadelidande erhåller en rättvis ersättning.

Våra advokater förhandlar med den ersättningsskyldiga och med försäkringsbolag för att undvika tvister, men sköter även vid behov skadeståndsrättsliga rättegångar.

Skadeståndsrätt

  • sak- och personskador
  • patientskador
  • ansvarsskador

Law Europe International logoSuomen asianajoliitto logo

Copyright © 2023 Pontus Lindberg & Co Oy