Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Personal

Pontus Lindberg

Pontus Lindberg

Advokat, vicehäradshövding, diplomekonom

Advokat, vicehäradshövding, diplomekonom Pontus Lindberg har verkat inom advokatbranschen sedan år 1986. Advokat Lindberg är Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab:s grundande delägare.

Pontus Lindberg har blivit utexaminerad år 1982 från juridiska fakulteten vid Åbo universitet och år 1977 från Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Han har blivit vicehäradshövding år 1984 och blivit medlem av Finlands Advokatförbund år 1988. Pontus Lindberg har avlagt sin domstolspraktik i Pargas tingsrätt och före han inledde sin advokatverksamhet var han bl.a. fiskal i Åbo hovrätt. Han har studerat sjörätt i Nordisk Institut för Sjörätt vid Oslo universitet.

Lindbergs specialkunnande utgörs av bolagsrättsliga ärenden, avtalsrättsliga ärenden och uppdrag som har en affärsjuridisk och företagsekonomisk koppling, såsom företagsköp och -försäljning, avtalsfrågor, m.m. Därutöver handhar Lindberg familje- och arvsrättsliga frågor samt skadeståndsärenden. Lindberg har kunnande och erfarenhet sedan flera decennier av att sköta såväl företagens som enskilda personers rättsliga ärenden. Han handhar ärenden på svenska, finska och engelska.

Oskar Lindberg

Oskar Lindberg

Advokat, vicehäradshövding, ekonomie magister

Advokat Oskar Lindberg har blivit utexaminerad juris magister från juridiska fakulteten vid Åbo universitet och ekonomie magister från Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Lindberg har avlagt sin domstolspraktik i Österbottens tingsrätt.

Innan Lindberg började verka inom advokatbranschen har han varit verksam bl.a. inom bank- och försäkringsbranschen. Han har studerat internationell finansrätt vid London School of Economics samt redovisning vid Umeå universitet.

Lindberg handhar ärenden på svenska, finska och engelska.

Sirkka Sivula

Sirkka Sivula

Advokatsekreterare

Sirkka Sivula arbetar som advokatsekreterare samt assistent på Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab. Sivula har verkat i sin nuvarande befattning sedan år 2011. Hon ansvarar för byråns administrativa ärenden. Sirkka Sivula handhar ärenden på svenska, finska och engelska.

Jens Gräsbeck

Jens Gräsbeck

Biträdande jurist

Jens Gräsbeck har blivit utexaminerad juris magister från Åbo universitet. Gräsbeck har tidigare arbetserfarenhet bland annat från fastighetsfinansieringsbranschen.

Gräsbeck handhar ärenden på svenska, finska och engelska.

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss