Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Bolagsrättsliga ärenden

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab:s dagliga arbete utgörs av att sköta små och medelstora, stundvis även stora företags ärenden. Avtalen inom företagsverksamheten har ofta att göra med juridiskt krävande frågor och speciella omständigheter förknippade med branschen, vilket förutsätter att advokaten bör ha ett starkt avtalsrättsligt kunnande.

Avtalsförhandlingar och rättegångar

Till advokatens grundläggande yrkesförutsättningar hör att kunna reda ut vad en tvist egentligen handlar om och vad det finns för alternativ att lösa den. Vi prioriterar alltid avtalsförhandlingar om det andra alternativet är en tvist i domstol.

Internationella ärenden

Vår byrå är sedan år 1997 medlem av LEInternational, en sammanslutning av självständiga advokatbyråer huvudsakligen i Europa, men även i övriga världen, med ca 900 anställda advokater. Många av vår byrås klienter bedriver internationell handel.

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss