Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Internationella ärenden

Vår byrå är sedan år 1997 medlem av LEInternational, en sammanslutning av självständiga advokatbyråer huvudsakligen i Europa, men även i övriga världen, med ca 900 anställda advokater. Många av vår byrås klienter bedriver internationell handel.

I dessa sammanhang uppstår ofta avtalsrättsliga frågor och tvister, försäljning eller köp av bolag eller bolagsandelar, tvistiga indrivningsärenden m.m. På grund av vår byrås internationella kontakter kan vi betjäna vårt klientel såväl raskt som sakkunnigt i dessa frågor.

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss