turku

Problemlösning i alla era juridiska ärenden

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab har grundats år 1993 och erbjuder juridiska tjänster av hög kvalitet för både företag och enskilda personer. Våra advokater sköter era uppdrag tillförlitligt, kunnigt och effektivt såväl i Finland som utrikes. Att tillvarata era juridiska rättigheter är vår främsta målsättning.

Kunnig och individuell advokatverksamhet med decenniers erfarenhet.

Vår byrå har sedan år 1997 varit medlem av LEInternational, en sammanslutning med ca 900 advokater runt världen. Med hjälp av vårt breda samarbets- och kontaktnätverk ser vi till att era intressen tillgodoses såväl i nationella som i internationella uppdrag. Vi betjänar er på svenska, finska och engelska.

Vår advokatbyrå är medlem i Finlands Advokatförbund. Vi följer hög yrkesetik samt Finlands Advokatförbunds regler och anvisningar i all vår verksamhet.

rappukäytävä

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss