Professionell och erfaren partner i såväl företags som enskilda personers juridiska ärenden.

Avtalsförhandlingar och rättegångar

Till advokatens grundläggande yrkesförutsättningar hör att kunna reda ut vad en tvist egentligen handlar om och vad det finns för alternativ att lösa den. Vi prioriterar alltid avtalsförhandlingar om det andra alternativet är en tvist i domstol.

Våra advokater är erfarna förhandlare avseende förlikning av tvister, uppgörande av avtal och en verkställighet av dessa. Om en förlikning inte uppnås, löses meningsskiljaktigheterna oftast i en rättegång eller i skiljemannaförfarande. Våra advokater har en lång erfarenhet och sakkunskap av att sköta olika rättsliga processer i alla domstolsinstanser omfattande även förvaltnings- och specialdomstolar samt nationella och internationella skiljeförfaranden. Våra advokater sköter om avtalsförhandlingar och rättegångar i Åbo och Åboregionen, i övriga Finland och vid behov även utomlands.

Många av vår byrås företagsklienter har varit våra klienter i årtionden.

Avtalsförhandlingar och rättegångar

  • avtal och avtalsförhandlingar
  • rättegångar i tvistemål
  • nationella och internationella skiljeförfaranden
  • medling och förlikningsförfaranden
  • indrivning av fordringar
  • ekobrott

Law Europe International logo Suomen asianajoliitto logo

Copyright © 2024 Pontus Lindberg & Co Oy
Kontakta oss