Avtalsförhandlingar och rättegångar

Till advokatens grundläggande yrkesförutsättningar hör att kunna reda ut vad tvisten egentligen handlar om och vad det finns för alternativ att lösa den. Avtalsförhandlingar prioriteras alltid om det andra alternativet är en tvist i domstol. Våra advokater är erfarna förhandlare avseende förlikning av tvister, uppgörande av avtal och verkställigheten av dessa. Om en förlikning inte uppnås, löses meningsskiljaktigheterna oftast i en rättegång. Våra advokater har en lång erfarenhet och sakkunskap av att sköta olika rättsliga processer i alla domstolsinstanser omfattande även förvaltnings- och specialdomstolar. Våra advokater sköter om avtalsförhandlingar och rättegångar i Åbo och Åboregionen, övriga Finland och vid behov även utomlands.

Avtalsförhandlingar och rättegångar

  • avtal och avtalsförhandlingar
  • rättegångar i tvistemål
  • ansökningsärenden
  • medling och förlikningsförfaranden
  • indrivning av fordringar
  • brottmålsrättegångar

 

- + 358 (0)2 2510 888

Pontus Lindberg & Co Oy

Slottsgatan 16, 20100 Åbo

Partner / Kontakt person

Kontaktformulär

 

Advokatbyrå Pontus Lindberg & Co Ab är beläget på en central plats i centrum av Åbo vid Slottsgatan 16 (i Turun Kansallinen Kirjakauppas hus).